Bàn phím ACER ASPIRE 3680Giá tiền: 340.000 ₫
Hãng sản xuất: Acer
Bảo hành: 12 tháng
Đã xem: 720

Thông số kỹ thuật

<table style="width:1584px"> <tbody> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Kiểu chữ bàn phim</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Tiếng Anh</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Màu sắc</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Đen</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Ngôn ngữ</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">English</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Tình trạng</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"> Hàng thay thế</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Thời gian bảo hành</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">12 tháng 1 đổi 1 hàng mới</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Chuột keyboard</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Không</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Đèn Keyboard</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"> Không</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Lắp ráp</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Free</td> </tr> </tbody> </table>