Bàn phím SONY CSGiá tiền: 800.000 ₫
Hãng sản xuất: Sony
Bảo hành: 12 tháng
Đã xem: 873

Thông số kỹ thuật

<table style="width:750px"> <tbody> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Kiểu chữ bàn phím</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Tiếng Anh</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Màu sắc</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Trắng, trắng hồng</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Ngôn ngữ</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">English</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Tình Trạng</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"> Hàng thay thế</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Thời gian bảo hành</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">12 Tháng 1 đổi 1 hàng mới </td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Chuột keyboard</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Không</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Đèn keyboard</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"> Không</td> </tr> <tr> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top"><strong>Lắp ráp</strong></td> <td style="border-color:rgb(221, 221, 221) rgb(211, 211, 211) rgb(211, 211, 211); vertical-align:top">Free</td> </tr> </tbody> </table>