Thủ thuật máy tính


Cách xem cấu hình máy tính mạnh hay yếu?

Bạn muốn kiểm tra xem cấu hình máy tính Windows 7, 8, 10 nhưng không biết xem như thế nào. Đừng lo! Bài viết này Saigon computer sẽ hướng dẫn mẹo xem cấu hình máy tính.