Thủ thuật máy tính


Sửa nhanh lỗi USB device not recognized

Thông báo lỗi “usb device not recognized” thường xuyên hiển thị khi bạn cố gắng kết nối cổng usb trên win 10. Vậy bạn đã biết chúng có ý nghĩa gì, có ảnh hưởng gì đến máy không, và cách khắc phục triệt để thông báo này