Thủ thuật máy tính


Khắc phục lỗi press F1 to resum trên máy tính

Thật sự phiền phức khi máy yêu cầu ấn F1 khi khởi động máy tính. Lỗi này đa số thường gặp ở những máy tính đã có thời gian sử dụng lâu, phát sinh nhiều lỗi mà máy tính có thể nhận ra được để cảnh báo người sử dùng.

Máy tính báo lỗi CMOS checksum Bad

Sửa lỗi máy tính không vào Windows mà hiện thông báo “CMOS checksum Bad”. Bạn muốn khắc phục lỗi này nhưng chưa biết nguyên nhân ở đâu để khắc phục, với bài viết này hi vọng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề.