Thủ thuật máy tính


Lỗi "You Have Been Denied Permission To Access This Folder" trên Windows 10

Một số bạn truy cập vào các thư mục trên máy tính liền nhận được thông báo “You have been denied permission to access this folder. To gain access to this folder you will need to use the security tab”. Bạn đang đau đầu chưa biết lỗi này từ đâu và cách khắc phục như thế nào thì với bài viết này chúng ta cùng đi giải quyết vấn đề đó.