Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi trên Windows 10

Bạn muốn tạo ra một điểm phát Wifi cho máy tính, điện thoại, camera.. nhưng không có thiết bị vậy hãy tân dụng ngay chiếc laptop thân yêu của bạn với một số thao tác đơn giản như sau.

Bạn muốn tạo ra một điểm phát Wifi cho máy tính, điện thoại, camera.. nhưng không có thiết bị vậy hãy tân dụng ngay chiếc laptop thân yêu của bạn với hệ điều hành windows 10, chỉ một số thao tác đơn giản như sau có thể chỉnh Laptop của bạn thành điểm phát sóng wifi.

Bước 1: Click chuột phải vào thanh Start và chọn Command Prompt (Admin) để truy suất bằng quyền Admin.

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Bước 2: Bạn copy đoạn lệnh sau vào cmd

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=SaiGonComputer key=PassWifi

Trong đó:

ssid=SaiGonComputer: Tên bạn muốn đặt cho Wifi

key=PassWifi: Mật khẩu bạn muốn đặt cho Wifi

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Bước 3: Bạn copy thêm câu lệnh sau để mạng Wifi bắt đầu hoạt động

netsh wlan start hostednetwork

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Bước 4: bây giờ mạng wifi đã được khởi tạo nhưng các thiết bị khác vẫn chưa nhìn thấy được vì bạn chưa chia sẻ thiết lập. Để chia sẻ bạn tiếp tục làm như sau

click chuột phải vào góc phải màn hình ngay cổng kết nối mạng chọn Open Network and Sharing Center để xem mạng Wifi

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Bước 5: Bạn click vào Local Area Connection* 12 -> Properties.

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Bước 6: Bạn chuyển qua tab Sharing và tích chọn vào Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection, tiếp đó chọn home network connection tương ứng với cái hiển thị dưới mạng wifi bạn vừa tạo ra. Sau đó bạn nhấn ok để hoàn thành quá trình

Biến chiếc Laptop thành điểm phát Wifi

Sài Gòn Computer chúc bạn có thể chỉnh được Laptop thành điểm phát wifi thành công.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên