Đặt mật khẩu đăng nhập bằng hình ảnh với Windows 10

Bạn đang sử dụng Windows 10 bạn đã quá chán với việc đánh password để đăng nhập vào hệ điều hành vậy bạn có thể làm theo cách sau để đăng nhập vào máy tính bằng việc xác thực hình ảnh.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + i để vào Settings của Windows -> Accounts -> Sign-in options.

đặt mật khẩu bằng hình ảnh

Bước 2: Chọn Picture Password và nhấn nút Add. Sau đó Windows sẽ yêu cầu bạn tạo 3 cử chỉ trên hình ảnh này, chẳng hạn như đường thẳng, hình tròn hoặc đơn giản chỉ là nhấn vào một vị trí nào đó.

đặt mật khẩu bằng hình ảnh

Chú ý: Các bạn đã chọn vị trí nào thì hãy ghi nhớ vị trí đó để khi thoát ra đăng nhập lại còn sử dụng được.

Chúc các bạn có thể đặt mật khẩu windows 10 bằng hình ảnh thành công.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên