Hướng dẫn cách xoá tài khoản Gmail

Vì một lý do nào đó mà bạn không muốn sử dụng tài khoản gmail nữa và muốn xoá nó đi. Hãy làm theo cách sau

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài khoản gmail lần cuối

 

Bước 2: Bạn chọn vào biểu tương avatar -> Chọn “ Tài khoản”

 

Bước 3: Bạn nhấp chọn “CÔNG CỤ DỮ LIỆU”, click tiếp “XÓA TÀI KHOẢN VÀ DỮ LIỆU”

 

Bước 4: Bạn check vào 2 sự lựa chọn như ở trong hình và chọn xóa tài khoản

 

Và đây là kết quả. Sài Gòn Computer chúc các bạn thành công.


10. 1 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 10. từ 1 thành viên