Hướng dẫn chia ổ cứng không cần dùng phần mềm

Máy tính của bạn có nhiều ổ (C, D, E, F) nhưng có ổ thì thật nhiều dung lượng có ổ lại quá ít. Bạn muốn chia lại ổ cứng nhưng không biết dùng các phần mềm chuyên dụng để chia ổ đĩa, trong windows 7 có cách chia mà bạn nào cũng có thể tự làm được.

Máy tính của bạn có nhiều ổ (C, D, E, F) nhưng có ổ thì thật nhiều dung lượng có ổ lại quá ít. Bạn muốn chia lại ổ cứng nhưng không biết dùng các phần mềm chuyên dụng để chia ổ đĩa, trong windows 7 có cách chia mà bạn nào cũng có thể tự làm được.

Bước 1: Kích chuột phải trên This PC chọn Manage

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 2: Chọn Disk Management. Trong đây bạn sẽ thấy được tất cả các ổ cứng kể cả ổ bị ẩn và dung lượng của các ổ đó.

Xác định ổ cứng bạn muốn chia lại và chọn Shrink Volume

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 3: Xác định dung lượng mà bạn muốn tách cho ổ mới tính bằng MB, 1GB=1024MB.

Ví dụ trong hình chia dung lượng là 50GB

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 4 : Chọn xong nhấn Shrink để hoàn thành tách ổ. Sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một ổ mới với dung lượng mà bạn mới chọn

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 5: Chuột phải vào phân vùng mới tạo chọn New simple volume…

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 6: Chọn next

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 7: Chọn dung lượng ổ cứng ( Bạn có thể để mặc định)

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 8: Chọn ký tự cho ổ cứng

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Bước 9: Chọn điền tên ổ cứng ( Thay vào chữ new Volume) -> Nhấn Finish để hoàn thành quá trình

chia ổ cứng không dùng phần mềm

Sài Gòn Computer chúc các bạn có thể tự chia ổ cứng không dùng phần mềm.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên