Hướng dẫn xem live stream trên toàn thế giới

Từ khi facebook xuất hiện tính năng live video đã làm điên đảo người dùng. Nhà nhà live stream người người live stream. Nếu bạn chỉ xem video của bạn bè trong danh sách thì quá đơn giản rồi. Bạn có nghĩ tới một ngày bạn ngồi nhà có thể xem live stream trên toàn trái đất này không.

Từ khi facebook xuất hiện tính năng live video đã làm điên đảo người dùng. Nhà nhà live stream người người live stream. Nếu bạn chỉ xem video của bạn bè trong danh sách thì quá đơn giản rồi. Bạn có nghĩ tới một ngày bạn ngồi nhà có thể xem live stream trên toàn trái đất này không.

Bạn chỉ cần đăng nhập vào facebook của bạn. Sau đó chọn đường dẫn https://www.facebook.com/livemap bạn sẽ xem được tất cả live stream trên toàn thế giới. Bạn có thể dùng con chuột di chuyển hoặc kéo đến bất cứ đất nước nào bạn muốn.

xem live stream trên toàn thế giới

Bạn muốn xem video nào chỉ việc nhấp chọn vô chấm xanh

xem live stream trên toàn thế giới

Chúc các bạn có thể xem được Live Stream của các nước trên thế giới.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên