Kích hoạt chức năng đăng xuất Skype từ xa

Bạn thường xuyên sử dụng Skype nhưng có việc đột xuất đi ra ngoài quên đăng xuất khi đó sẽ lo lắng bị người khác vào gửi/ đọc tin nhắn. Vậy vì sao chúng ta không đăng xuất từ xa bằng một câu lệnh hết sức đơn giản đó là “/remotelogout”

Bạn thường xuyên sử dụng Skype nhưng có việc đột xuất đi ra ngoài quên đăng xuất khi đó sẽ lo lắng bị người khác vào gửi/ đọc tin nhắn. Vậy vì sao chúng ta không đăng xuất từ xa bằng một câu lệnh hết sức đơn giản đó là “/remotelogout”

Bạn chỉ việc đăng nhập vào Skype -> nhấn mở bất kỳ cuộc hội thoại/ trò chuyện nào gõ câu lệnh:  /remotelogout 

đăng xuất Skype từ xa

Khi đó tất cả các phiên hoạt động của skype sẽ kết thúc chỉ trừ skype mà bạn đang sử dụng để đăng nhập.

Chúc các bạn có thể đăng xuất được Skype từ xa.


1.0 1 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 1.0 từ 1 thành viên