Lỗi CMD The command prompt has been disabled by your Administrator

Khi chạy chương trình CMD (Command Prompt) trên Windows, bạn nhận được thông báo “The command prompt has been disabled by your Administrator”. Và tất nhiên bạn không thể gọi các lệnh trong cửa sổ này được.

Khi chạy chương trình CMD (Command Prompt) trên Windows, bạn nhận được thông báo “The command prompt has been disabled by your Administrator”. Và tất nhiên bạn không thể gọi các lệnh trong cửa sổ này được.
 

Cửa sổ lệnh CMD bị vô hiệu hóa

Cửa sổ lệnh CMD bị vô hiệu hóa
 
NGUYÊN NHÂN:
Có thể nó được khóa bởi người quản trị (Administrator) hay một số virus làm ẩn nó đi.
 
CÁCH GIẢI QUYẾT:
BẬT COMMAND PROMPT BẰNG CÔNG CỤ GROUP POLICY EDITOR

1. Vào Start, chọn Run. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8, Windows 7 hay Vista, thì nhấp vào Search.

2. Gõ gpedit.msc và nhấn Enter.

3. Tìm đến mục User Configuration/ Administrative Templates / System.

4. Trong vùng làm viejc bên phải, nhấp đôi lên “Prevent access to the command prompt”.

5. Trong họp thoại xuất hiện, ta chọn Disabled và nhấp OK.

6. Bạn có thể sử dụng cửa sổ Command Prompt ngay. Nếu vẫn không được bạn nên khởi động lại máy.

 
BẬT COMMAND PROMPT BẰNG REGISTRY TRONG WINDOWS 8, 7, XP HOẶC VISTA
Registry Editor is là một công cụ cho phép bạn xem và hiệu chỉnh các registy của Windows. Bạn dễ dàng bật chức năng command prompt bằng cách thay đổi khóa của registry. Các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Người dùng đang chạy Windows 8, Windows 7 và Windows Vista, vào Start > Search.  Đối với Windows XP, thì vào Start>Run.

2. Gõ regedit và nhấn Enter.

3. Cửa sổ Registry Editor. Nếu nó cũng vô hiệu hóa thì bạn phải bật nó lên trước.

4. Sao lưu (backup) Registry dự phòng trước khi làm những việc dưới đề phòng bị lỗi

5. Tìm đến mục HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System. Nếu khóa Windows không có thì bạn nên tạo một khóa mới với tên Windows.  Tương tự, nếu khóa System không tồn tài thì bạn tạo mới.

6. Trong vùng làm việc bên phải, nhấp đôi lên mục DisableCMD và thiết lập giá trị là 0 (số không). Nếu bạn không tìm thấy mục DisableCMD, bạn có thể tạo một giá trị mới với loại DWORD và đặt tên DisableCMD sau đó gán giá trị cho nó là 0 (số không).

7. Đóng Registry Editor.

 
Lưu ý: Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay. Tuy nhiên, đôi lúc các bạn phải khởi động lại máy mới thấy sự thay đổi.
Ngoài ra bạn cũng có thể gọi lệnh bật cửa sổ Command Prompt một cách đơn giản trong Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 and Windows Vista như sau:
 
1) Nhấp Start > Search.
2) Sao chép và dán dòng lệnh sau vào ô Search rồi Enter để thực hiện.
REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f
3) Kiểm tra và chạy thử. Nếu không thực hiện được thì khởi động lại máy nha.

8.0 10 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 8.0 từ 10 thành viên