Sử dụng Windows Photo Viewer trên Windows 10

Windows Photo Viewer đã không còn trên Win 10 mà được nâng cấp bằng một phần mền xem hình ảnh khác nhưng một số người lại không thích sử dụng công cụ mới này mà muốn quay trở lại với Windows Photo Viewer thì hãy làm theo cách sau.

Windows Photo Viewer đã không còn trên Windows 10 mà được nâng cấp bằng một phần mền xem hình ảnh khác nhưng một số người lại không thích sử dụng công cụ mới này mà muốn quay trở lại với Windows Photo Viewer thì hãy làm theo cách sau.

Bước 1: Tải phần mền Ultimate Windows Tweaker theo địa chỉ sau:

https://goo.gl/gCHUaO

Bước 2: Sau khi tải về chạy File Ultimate Windows Tweaker 4.2.1.exe

Sử dụng Windows Photo Viewer trên Windows 10

Bước 3: Chọn Additional -> Enable Windows Photo Viewer như trong hình

Sử dụng Windows Photo Viewer trên Windows 10

Bước 3: Chọn Additional -> Enable Windows Photo Viewer như trong hình

Bây giờ bạn đã có thể xem hình bằng Windows Photo Viewer trên windows 10 bằng cách nhấp chuột phải vào tấm hình chọn Open With… và chọn Windows Photo Viewer nhớ chọn Always use this app to open để sau này hình ảnh của bạn sẽ được mở mặc định bằng phần mền này.

Sử dụng Windows Photo Viewer trên Windows 10

Sài Gòn Computer chúc các bạn thành có thể sử dụng Windows Photo Viewer trên Windows 10.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên