Tắt chế độ yêu cầu lưu mật khẩu của Google chrome

Trong quá trình sử dụng trình duyệt Google chrome bạn sẽ nhận được thông báo lưu mật khẩu trong những lần đăng nhập đầu tiên và bạn hoàn toàn không muốn điều này vì khi lưu mật khẩu những người khác có thể nhìn và biết được mật khẩu tài khoản của bạn. Vậy hãy làm theo một số bước sau để tắt chế độ lưu mật khẩu

Bước 1: Bạn nhấp vào biểu tượng 3 chấm góc bên trên tay phải của màn hình và chọn cài đặt (Setting)

Tắt chế độ yêu cầu lưu mật khẩu của Google chrome

 

Bước 2: Dùng con trỏ chuột kéo xuống cuối bạn sẽ thấy mục Hiển thị cài đặt nâng cao (Show advanced settings). Giống như trong hình

Tắt chế độ yêu cầu lưu mật khẩu của Google chrome

 

Bước 3: Tìm mục Mật khẩu và biểu mẫu (Passwords and forms). Tại đây bạn check bỏ dấu trong mục “ Đề xuất lưu mật khẩu với Google Smart Lock cho Mật khẩu” (Offer to save passwords with Google Smart Lock for Passwords)

Sài Gòn Computer chúc bạn có thể tắt được thông bao lưu mật khẩu trên Google Chrome


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên