Tắt khởi động lại máy bằng một câu lệnh

Khi máy tính của bạn yêu cầu khởi động lại để cập nhật Windows. Nếu khởi động lại quá trình cập nhật có thể kéo dài vài tiếng đến cả ngày mà khi đó bạn đang cần sử dụng máy gấp. Vậy chỉ với một câu lệnh đơn giản bạn sẽ tắt được vấn đề phải khởi động lại máy.

 Chống khởi động lại máy bằng một câu lệnh

Bạn gõ shutdown /a ô tìm kiếm Start menu. Sau đó nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+Enter để mở và chạy cửa sổ lệnh bằng quyền quản trị

Chống khởi động lại máy bằng một câu lệnh

Sau cùng gõ lệnh Shutdown /a để hoàn thành

Chống khởi động lại máy bằng một câu lệnh

Như vậy máy tính của bạn sẽ không phải khởi động lại nữa, bạn có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên