Tắt thông báo Windows Security Center service trong Windows 10

Windows Security Center service (được gọi với cái tên tắt là Security Center) thường xuyên hiện các thông báo làm cho người dùng cảm thấy khó chịu. Nếu bạn muốn tắt thông báo hiện Windows Security Center service thì chỉ cần làm các bước sau.

Windows Security Center service (được gọi với cái tên tắt là Security Center) thường xuyên hiện các thông báo làm cho người dùng cảm thấy khó chịu. Nếu bạn muốn tắt thông báo hiện Windows Security Center service thì chỉ cần làm các bước sau.

thông báo Windows Security Center service

Bước 1: Start -> chọn Settings

thông báo Windows Security Center service

Bước 2: Ở ô tìm kiếm bạn tìm Notifications & actions -> chọn Notifications & actions -> Chọn "Security and Maintenance" sau đó nhấp off.

thông báo Windows Security Center service

 

Sài Gòn Computer chúc các bạn có thể tự tắt thông báo Windows Security Center service trong Windows 10 thành công.


5.4 10 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 5.4 từ 10 thành viên