Tắt tính năng "Đã Xem" ở tin nhắn của Facebook.

Khi bạn đọc tin nhắn của một ai đó trên Facebook trong một số trường hợp bạn chưa muốn trả lời hoặc đang bận chưa trả lời nhưng sau khi đọc xong facebook liền hiện thông báo "Đã xem" người bạn của bạn sẽ nghĩ ngay vì sao không trả lời, đã đọc sao không trả lời, khinh nhau…. Rất nhiều chuyện sau đó. Vậy làm sao để loại bỏ chữ "Đã xem" này trong tin nhắn. Rất đơn giản chỉ việc Add-on vào các trình duyệt

Khi bạn đọc tin nhắn của một ai đó trên Facebook trong một số trường hợp bạn chưa muốn trả lời hoặc đang bận chưa trả lời nhưng sau khi đọc xong facebook liền hiện thông báo "Đã xem" người bạn của bạn sẽ nghĩ ngay vì sao không trả lời, đã đọc sao không trả lời, khinh nhau…. Rất nhiều chuyện sau đó. Vậy làm sao để loại bỏ chữ "Đã xem" này trong tin nhắn. Rất đơn giản chỉ việc Add-on vào các trình duyệt.

1. Bạn có thể sử dụng Facebook™ Seen Blocker theo link sau http://mybrowseraddon.com/seen-blocker.html
Bạn vô link đó chọn down trình duyệt mà bạn đang sử dụng Firefox, Chrome, Opera, Safari.

Sau khi down về sẽ hiện ở thanh tool bar như sau. Bạn enabled lên

Một số add-on khác các bạn có thể tham khảo thêm cho Firefox như:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/unseen-fb/
Một số add-on khác các bạn có thể tham khảo thêm cho chrome như
https://chrome.google.com/webstore/detail/facebook-chat-privacy/gfpgaanechfneiboempkfjghninbibjn
https://chrome.google.com/webstore/detail/unseen/iicapmagmhahddefgokbabbgieiogjop?hl=en

Các bạn chỉ việc chọn và add vô trình duyệt mà bạn đang sử dụng là xong. Từ giờ đọc tin nhắn xong sẽ không còn hiện ra chữ “ Đã xem” nữa

Chúc các bạn có thể tắt chức năng đã xem trên tin nhắn Facebook.


10. 1 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 10. từ 1 thành viên