Xem dung lượng ổ cứng dễ dàng với TreeSize

Ổ cứng của bạn tự dưng bị đầy bất chợt, bạn đã xoá file rác, xác cache nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Để biết máy tính của bạn đang bị chiếm dụng ở đâu hãy dùng phần mềm TreeSize.

Đây là một phần mềm cho bạn cái nhìn tổng quan về chiếm dụng ổ cứng. Để sử dụng phần mềm hãy tải về theo link sau

https://www.jam-software.com/treesize_free/download.shtml

Tiến hành cài đặt như các phần mềm thông thường khác. Sau đó mở phần mềm lên (yêu cầu chạy dưới quyền admin). Khi đó phần mềm sẽ quét toàn bộ các size lớn và liệt kê theo dạng % khá trực quan cho người sử dụng.

Xem dung lượng ổ cứng TreeSize

Bạn cũng có thể chọn ổ cứng khác để xem trong mục Scan

Xem dung lượng ổ cứng TreeSize

Khi bạn sử dụng phần mềm TreeSize để coi dung lượng ổ cứng của mình bị chiếm nhiều do tài nguyên nào, từ đó có thể biết và xóa bớt các tài nguyên làm ảnh hưởng, chiếm dung lượng ổ cứng của mình.

 


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên