Xem lại mật khẩu Facebook dưới dạng dấu sao

Bạn mới đổi mật khẩu Facebook, hay một lý do nào đó mà bạn quên mật khẩu. Thông thường trình duyệt Web của bạn sẽ lưu lại mật khẩu Facebook dưới dạng sao, bạn có thể xem lại mật khẩu đó bằng cách sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web facebook bạn sẽ thấy tên đăng nhập và mật khẩu dạng dấu sao như sau

Xem lại mật khẩu Facebook

Bước 2: Trong trình duyệt bạn nhấp chuột phải và chọn Inspect Element.

Xem lại mật khẩu Facebook

Bước 3: ở Inspect Element bạn tìm kiếm từ khóa type=”password” và thay bằng type=”text”. Sau đó bạn nhấn Enter.

Xem lại mật khẩu Facebook

Bước 4: Lúc này mật khẩu ở dưới dạng dấu sao đã chuyển đổi từ dấu sao sang dạng chữ. Và bây giờ bạn sẽ biết được mật khẩu là gì

Xem lại mật khẩu Facebook

Sài Gòn Computer chúc bạn có thể xem lại được mật khẩu Facebook của mình bằng cách coi lại lưu mật khẩu trên trình duyệt web.


Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 0 từ 0 thành viên