Ý nghĩa tiếng bip của máy tính

Trong quá trình khởi động, nếu BIOS phát hiện ra lỗi trước khi card VGA của máy làm việc, nó sẽ thông báo lỗi này bằng một chuỗi tiếng bip thay đổi tùy theo lỗi:

Trong quá trình khởi động, nếu BIOS phát hiện ra lỗi trước khi card VGA của máy làm việc, nó sẽ thông báo lỗi này bằng một chuỗi tiếng bip thay đổi tùy theo lỗi, từ những tiếng bíp đó, chúng ta có thể đoán được một số bệnh thông thường mà Bios báo: 

- 1 tiếng bip dài: không tìm thấy card VGA. Không áp dụng cho mainboard có VGA onboard.

- 2 ngắn 1 dài: chưa nối dây tín hiệu cho màn hình. Chỉ  áp dụng cho mainboard có card video onboard.

- 1 ngắn: lỗi về làm tươi bộ nhớ, mạch làm tươi bộ nhớ trên mainboard bị hỏng.

- 2 ngắn: lỗi sai chẵn lẻ. Việc kiểm tra chẳn lẻ không được hỗ trợ trên sản phẩm này.

- 3 ngắn: lỗi trong 64KB bộ nhớ. Lỗi trong 64KB đầu tiên của RAM.

- 4 ngắn: lỗi bộ định thời. Bộ định thời trên mainboad không hoạt động.

- 5 ngắn: lỗi về bộ xử lý. CPU gây ra lỗi.

- 6 ngắn: lỗi 8042 - cổng A20. BIOS không chuyển sang chế độ bảo vệ được.

- 7 ngắn: lỗi về bộ xử lý. CPU gây ra lỗi.

- 8 ngắn: lỗi card VGA. Card VGA hay RAM trên card bị hư.

- 9 ngắn: lỗi sai số tổng kiểm tra ROM. Số tổng kiểm tra ROM không đúng với giá trị đã có trong BIOS.

 

ST thuthuatpc.us
Nguồn: Nguyễn Thiện Toàn - Làm bạn với máy vi tính.

 


9.0 3 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 9.0 từ 3 thành viên