Thủ thuật máy tính


Sửa lỗi 0x8004010F Outlook data file cannot be accessed

Microsoft Outlook hiện đang là phần mềm quản lý mail thông dụng và hiệu quả bật nhất hiện nay. Tuy nhiên, nó vẫn còn một số lỗi khiến cho người dùng chúng ta gặp khá nhiều khó khăn. Một trong những lỗi đó là “0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed” hay “0x8004010F: The operation failed. An object could not be found”.