Thủ thuật máy tính


Cách khắc phục lỗi - A referral was returned from the server

Một trong những lỗi mà nhiều người dùng gặp phải đó là thông báo lỗi "A referral was returned from the server" khi bạn chạy chương trình phần mềm nào mà không có quền admin hoặc nếu thiết lập UAC được kích hoạt trên hệ thống.