Khuyễn Mãi giảm 10% các dịch vụ sửa chữa

Chương trình khuyến mãi giảm 10% chi phí dịch vụ sửa chữa các máy tính, laptop

Đây là chương trình khuyến mãi giảm 10% chi phí sửa chữa các loại máy tính, laptop cho khách hàng mới và cũ.

Thời gian: Áp dụng từ ngày 10/02/2017 - 20/02/2017.

Đối tượng: Áp dụng mọi đối tượng đều được tham gia.

 


10. 6 10 0
Bình chọn của bạn
0/10
Đánh giá 10. từ 6 thành viên